Temaområden

En skäggig, leende mejerist som stå i ett rum fyllt med ostar och håller en stror rund ost ovanför sitt huvud.

Bärkraftigt företagande

Företagen inom hela matens värdekedja är lönsamma, konkurrenskraftiga och utvecklar sin verksamhet.

Livsmedelsproduktionen i länet har ökat både i värde och volym, och med hänsyn till effekter på och förändringar i klimat och biologisk mångfald.

Livsmedelsproduktionens förädlingsgrad inom länet har ökat i värde.

en fågel

Insatsområde

  1. Tillämpa regler och villkor så en konkurrenskraftig och säker livsmedelssproduktion kan bedrivas
  2. Klimatanpassa och säkra förutsättningar för produktion
  3. Ökad förädlingsgrad


Närbild in i från en kornåker på korn och ax

Kunskap och Innovation

Jämtlands län är ennationellt och internationellt erkänd hub för mat och gastronomi med kreativa mötesplatser för företag, organisationer och akademi.

I regionen finns ett kompetenscentrum för matens hela värdekedja med efetrfrågestyrd utbildning på olika nivåer, rådgivning samt metodstöd i utvecklingsprocesser.

Samarbete med prioriterade lärosäten, nationellt och internationellt är väl utvecklat och forskning kopplad till gastronomi bedrivs vid Mittuniversitetet.

Närbild in i från en kornåker på korn och ax

Insatsområde

  1. Forskning, utbildning och kompetensutveckling inom hela livsmedelskedjan
  2. Nätverksarbete, samverkan och kommunikation
Glada människor sitter runt ett bord och skålar med varadra.

Medveten Kommunikation

I butiker, på restaurang, vid event och i offentliga kök.

Fler ska välja mat från Jämtlands län.

Jämtlands län är välkänt som gastronomisk och kreativ region, nationellt och internationellt.

Glada människor sitter runt ett bord och skålar med varadra.

Insatsområde

  1. Nå ut med produkterna till kund
  2. Öka andelen regional mat i butiker och privata samt offentliga kök

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN