Workshop, 18 mars, kl. 10-12

Projekt Härjedalsmat bjuder till diskussion

Planen för workshopen är att vi ska diskutera två områden:
1. Vad ska vi prioritera utifrån de behov som uppkommit i dialog med er. Detta kommer sedan att ligga till grund för det kunskaps- och seminarieprogram och workshops som planeras, bilägger här en bild av vad som framkommit i samtal med er intressenter.

2. Idé organisation/förening, är detta en idé att arbeta vidare med och hur ska vi i så fall göra det. Här har vi Sörmlands matkluster, en ekonomisk förening som en väg att gå, matkluster.se, men det finns också andra lösningar. Under den punkten kommer vi att få ytterligare ett inspel.

Workshoppen hålls digitalt via teams, ta kontakt med projektledaren för att anmäla dig:

Annichen; annichenkringstad@gmail.com; 070-6551557


0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN