Upprop till ansvariga i region

 

Hushållningssällskapet JH har skrivit en debatt kring transport för länets livsmedelsproducenter. I slutet av november har Linjegods Bussgods JH AB skickad ut ett mail till företagarna att de tyvärr ej längre kan skicka kylvaror till Sundsvall och söderut pga att kylaggregat har gott sönder. Kostnader för att investera i ett nytt aggregat anses för höga för bolaget.

Läs artikel här

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN