Enligt den nationella livsmedels­strategin ska livsmedels­produktionen öka samtidigt som den regionala energi- och klimatstrategin fastslår att vi ska minska våra utsläpp. Hur gör vi det här i Jämtlands län?

Dagen arrangeras i nära samverkan mellan Länsstyrelsen Jämtlands län, LRF Jämtland och Grönt Center i Ås. Vi gör det tillsammans med fler aktörer och organisationer i länet.

Mer information och program hittar du här

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN