Projekt Härjedalsmat

Workshops på gång

Projekt Härjedalsmat samlade under v11 ett femtontal intressenter till workshop för prioritering av arbetet i projektet. Bönder, kockar, förädlare och mathantverkare med intresse för att utveckla mat från Härjedalen medverkande och diskuterade vad Härjedalsmat ska fokusera på i nästa steg.

Målbilden för Härjedalsmat är att skapa en livskraftig, väl fungerande matproducent/intressentplattform med fokus på småskalig, traditionell matproduktion, samt att utveckla ett gemensamt aktivitetsprogram för plattformen.

Under mötet diskuterades projektets kommande prioriteringar. Mötets samlade uppfattning var att projektet ska arbeta vidare med frågan om en gemensam plattform. Nästa steg i detta utvecklingsarbete är att skapa en arbetsgrupp för fortsatt utredning av plattformen.

Vidare diskuterades innehåll i de kommande aktiviteterna i Härjedalsmat och där prioriterade deltagarna att projektet i första hand ska fokusera på följande områden; transport och logistik, marknad, försäljning och ett gemensamt varumärke/sigill. Även behovet av ett slakteri, stycknings kapacitet och fryskapacitet lyftes fram som prioriterade och att Härjedalsmat kan bli ett nav som kan stödja företagare i utveckling genom att ha kunskap om vilka resurser som finns beroende på behov.

Nästa steg är att planerade seminarierna och workshops med innehåll utifrån de prioriterade områdena.

För ytterligare information kontakta projektledare Annichen; annichenkringstad@gmail.com; 070-6551557


0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN