Mer lokal potatis till kommunerna

Jämtlands läns kommuner vill veta mer om er som producerar potatis

Inför kommande livsmedelsupphandling så kommer Jämtlands läns kommuner att annonsera en enkät (enkäten kallas för RFI – request for information) med frågor till i första hand potatisleverantörer. Resultatet av enkäten kommer att användas inför kommande upphandlingar för att möjliggöra att kommunerna i Jämtland får in fler anbud.

Information om hur ni hittar enkäten kommer finnas tillgänglig via www.upphandlingskontoret.se. Enkäten beräknas finnas tillgänglig under april.

 

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN