Framtidens Livsmedel, 19 november

Workshop 2 - kl 12.00 – 16.00
Aulan, Torsta - Grönt Center i Ås

Vi börjar med lunch!

Denna träff är en uppföljare av workshop 1 där vi gick igenom Jämtlands potential gällande länetslivsmedelsproduktion. Den här gången kommer vi att arbeta vidare med hur vi faktiskt ska förvalta dessa möjligheter.

Kommer mjölken fortsatt vara den viktigaste näringsgrenen, och var finns störst chanser till tillväxt?
Delta för att vara med och fördjupa arbetet som gjorts för att identifiera de viktigaste pusselbitarna i länets framtida livsmedelsproduktion.

Anmäl dig senast den 12 november till marie.sjolin@lrf.se, ange då även behov av eventuell specialkost.

Varmt välkommen!

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN