Ett gemensamt slakteri i Härjedalen?

19 maj, kl. 10.00 - 12.00

Ett prioriterat område att arbeta vidare med inom projekt Härjedalsmat är önskan om att starta upp ett slakteri. Onsdagen den 19 maj kl 10.00-12.00 genomför vi ett digitalt seminarium och workshop för att diskutera frågan.

Nötköttsproducent Magnus Westfält presenterar sin idé kring ett gemensamt slakteri i Härjedalen. Niklas Persson, Hede Kött och Chark och nötköttsproducent Erik Daabach berättar om sina tankar kring möjliga lösningar. Medverkar gör även Magnus Olsson från Frostviken Jordbruksutveckling. Frostviken Jordbruksutveckling är namnet på ett gemensamt slakteri, ägt av fyra lantbrukare. Slakteriet invigdes 2009. Hur har det gått sedan dess? Vad ska man tänka på när man ska bygga och driva ett gemensamt slakteri? Magnus delar med sig av sin erfarenhet .

Du anmäler dig senast den 16e maj till: julia.pearson@hushallningssallskapet.se.
Några dagar innan mötet skickar vi ut en länk för uppkoppling.

För frågor kontakta Julia: julia.pearson@hushallningssallskapet.se, 070-5251138 eller
Annichen: annichen.kringstad@lrf.se, 070-6551557

Varmt välkomna,
Julia och Annichen

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN