Blir det nått slakteri? Hur går det med föreningen? Vad händer med Härjedalsmat?

22 juni, kl. 10.30 - 12.00

Målbilden för Härjedalsmat är att skapa en livskraftig, väl fungerande matproducent/intressentplattform med fokus på småskalig, traditionell matproduktion, samt att utveckla ett gemensamt aktivitetsprogram för plattformen. Hur går det då?

Tisdagen den 22 juni kl 10.30-12.00 genomför vi ett digitalt seminarium och workshop för att berätta om vad genomförda aktiviteter lett till och visar vad som är inplanerat under hösten. Vi pratar också om nästa steg i slakterifrågan.

· Vad har hänt sedan seminariet om logistik och transport?

· Hur går det för arbetsgruppen som vill starta en organisation för matintressenter i Härjedalen?

· Matmässan i Hamra 28 augusti

· Smakprov på höstens aktiviteter

· Ska vi starta ett gemensamt slakteri i Härjedalen?


Du anmäler dig senast den 20e juni till: julia.pearson@hushallningssallskapet.se.
Några dagar innan mötet skickar vi ut en länt för uppkoppling.

För frågor kontakta
Julia:
julia.pearson@hushallningssallskapet.se, 070-5251138 eller
Annichen: annichen.kringstad@lrf.se, 070-6551557

Varmt välkomna,
Julia och Annichen

Projektägare för Härjedalsmat är LRF Jämtland, projektet drivs med stöd från Härjedalens kommun, Region Jämtland Härjedalen och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Vi brukar säga att LRF behöver många medlemmar för att höras och synas. Och det stämmer. Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen och med dig med på tåget blir vi en röst starkare och en erfarenhet rikare. Bli medlem genom att besöka lrf.se/blimedlem eller kontakta medlemsservice via 010-184 40 00.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN