Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan

I höstas 2020 har kommunikationsprojektet "Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan" startats med syftet på att ta fram konkreta kommunikativa insatser utifrån länets livsmedelsstrategin.

Projektet är ett brett organisatoriskt samverkansprojekt tillsammans med de aktörer som arbetar med strategiska insatser i den regionala livsmedelsstrategin i Jämtland Härjedalen.

En sammanhållen kommunikation är en central del i att stärka potentialen som finns med att öka produktionen i länet. Projektet ska fastställa på vilket sätt vi ska kommunicera med tillhörande långsiktig kommunikationsplan samt regiongemensamt kommunikationsmaterial.

Satsningen är finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektledarare är Fabienne Theiler, 070 245 27 30, fabienne.theiler@torsta.se

Partnerskap för J/H Mat- och livsmedelsstrategi
0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN