Om framtidzmat

Region Jämtland Härjedalens regionfullmäktige tog beslut om nya mat- och livsmedelsstrategin i juni 2018.

Framtidzmat är en plattform för samarbete, idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer.

Var med du också och ta del i arbetet kring att uppnå visionen.

Partnerskapet består av följande organisationer:

Exempelbild

Kontaktperson: Marie Sjölin

Exempelbild

Kontaktperson: Annichen Kringstad

Exempelbild

Kontaktperson: Wilhelm Skoglund

Exempelbild

Kontaktperson: Julia Pearson

Kontaktperson: Dag Hartman

Exempelbild

Kontaktperson: Olle Karlsson

Exempelbild

Kontaktperson: Peter Andrén

Exempelbild

Kontaktperson: Theresia Grön

Exempelbild

Kontaktperson: Teres Gärdin

Norrmejerier

Kontaktperson: Stefan Stolt

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN