Projekt Härjedalsmat

Jobbar du med mat i Härjedalen?

- Nu kraftsamlar vi i Härjedalen för att tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för mat från Härjedalen, säger Annichen Kringstad som är projektledare för Härjedalsmat.

- Intresset för lokal och regional mat ökar och därför vill vi stötta småskaliga mathantverkare för att vidareutveckla den traditionella, småskaliga matkulturen i Härjedalen.

Målbilden för Härjedalsmat är att skapa en livskraftig, väl fungerande matproducent/intressentplattform med fokus på småskalig, traditionell matproduktion, samt att utveckla ett gemensamt aktivitetsprogram för plattformen.

Arbetet har startat med en kartläggning för att identifiera behov och möjligheter för det småskaliga mathantverket och den traditionella småskaliga matkulturen i Härjedalen.

Projekt Härjedalsmat kommer den närmaste tiden att börja planeringen av workshops, kunskap- och inspirationsseminarier som ska genomföras.

Härjedalsmat är ett tvåårigt projekt som ägs av LRF Jämtland, projektet drivs med stöd från Härjedalens kommun, Region Jämtland Härjedalen och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

För ytterligare information kontakta projektledare Annichen Kringstad, annichenkringstad@gmail.com, 070-6551557

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN