Offentlig upphandling, hur funkar det?

23 september, kl. 10.00 - 12.00

Välkommen på en allmän information om hur det går till med upphandlingar och en anbudsskola med tips och tricks för att lyckas! Torsdagen den 23 september kl 10.00-12.00 genomför vi ett digitalt seminarium på temat offentlig upphandling.

Hans Svensson, upphandlingssamordnare på Härjedalens kommun ger en allmän information om hur det går till och vad du som företagare behöver veta och göra för att delta i de offentliga upphandlingarna. Därtill har vi en workshop del där vi kikar på konkreta exempel på upphandlingar för att vässa anbudssvaren.

Isabella Sternemar, upphandlare på upphandlingskontoret deltar och berättar om nuläget kring livsmedelsupphandlingarna i länet. Upphandlingskontoret ägs gemensamt av Jämtlands läns kommuner, och genomför kommungemensamma upphandlingar, där bland annat livsmedel ingår.

Hans och Isabella är nyfikna på hur ni vill att upphandlingen ska se ut!

Du anmäler dig senast den 20 september till: julia.pearson@hushallningssallskapet.se.
Några dagar innan mötet skickar vi ut en länk för uppkoppling.

För frågor kontakta Julia: julia.pearson@hushallningssallskapet.se, 070-5251138 eller
Annichen: annichen.kringstad@lrf.se, 070-6551557

Varmt välkomna,
Julia och Annichen

Projektägare för Härjedalsmat är LRF Jämtland, projektet drivs med stöd från Härjedalens kommun, Region Jämtland Härjedalen och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Vi brukar säga att LRF behöver många medlemmar för att höras och synas. Och det stämmer. Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen och med dig med på tåget blir vi en röst starkare och en erfarenhet rikare. Bli medlem genom att besöka lrf.se/blimedlem eller kontakta medlemsservice via 010-184 40 00.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN