Geografiska matvarumärken

En rapport om den outnyttjade potentialen av att lyfta ursprung i sitt varumärke

Denna rapport har tagits fram inom Jordbruksverkets satsning på kunskapsunderlag för utveckling av besöksnäringen på landsbygden och den lokala livsmedels­ försörjningen.

  • Varumärken som lyfter en geografisk plats bidrar till
    att stärka lokalsamhället och ger positiva synergieffekter på näringsliv, besöksnäring och invånarnas känsla
    av gemenskap.
  • Ett tydligt kommunicerat ursprung signalerar hög kvalitet för svenska konsumenter. Varumärken som lyfter en plats förknippas med mervärden som att bidra till en levande landsbygd och att stötta småskaliga mataktörer, vilket efterfrågas av konsumenter.
  • Nationella och regionala aktörer spelar en central roll för att främja utvecklingen, framförallt kopplat till kunskapsspridning, bidragsstrategi och vägledning.

Klicka här Pdf, 1.6 MB. för att se rapporten

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN