Vilka är det som jobbar med mat- och livsmedelsstrategin?

Fru med lång blond hår, svart blus

Theresia Grön, Östersunds kommun Foto: Mattias Eliasson, Östersund kommun

Hej Theresia, vad är din roll i mat- och livsmedelsstrategin?
– Jag företräder Östersunds kommun, framförallt kopplat till att Östersund och länet är utsedd till Creative City of Gastronomy av Unesco. Östersund ansvarar formellt för utmärkelsen, men samarbetet runt utmärkelsen är regionalt och spelar en viktig roll i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin.

Varför är det viktigt med en mat- och livsmedelsstrategi?

– Mat- och livsmedelsstrategin är avgörande för att vi ska kunna nå vårt mål att bli, och fortsätta vara en ledande matregion. För att vi ska kunna göra kreativa och innovativa grejer för att lyfta oss som matlän till nya höjder måste vi samarbeta och dra nytta av varandra.

Vad gör ni för någonting?

– Vi gör mycket! Ett exempel är att Upphandlingskontoret tillsammans med Måltidsservice på Östersunds kommun har gjort en analys över kommunens stora matupphandling, för att se vilka som lämnade anbud och varför vissa företagare som i början visat intresse inte lämnade några anbud. Det gör vi för att se vad vi kan förbättra eller kommunicera tydligare inför nästa upphandling.

En annan sak vi gör är att Östersunds kommun tillsammans med övriga aktörer i partnerskapet har sökt ett projekt via jordbruksverket som ska hjälpa oss att förbättra vår gemensamma kommunikation om mat och gastronomi.


Visste du att Östersund firar 10-års jubileum som Creative City of Gastronomy? Här kan du läsa mer om utmärkelsen och kommande aktiviteter.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN