Vilka är det som jobbar med mat- och livsmedelsstrategin?

Fru med blond hår och rutig tröja, fotad framifrån

Marie Sjulin, LRF Jämtland Härjedalen Foto: Viktoria Lindkvist

Hej Marie, vad är din roll med länets mat- och livsmedelsstrategi?

Egentligen allt jag gör som företagsutvecklare inom livsmedelsproduktion på LRF ska bidra till att uppnå målen i den. Jag var också delaktig i revideringen av strategin och kopplingen till den nationella.

Hur arbetar LRF med strategin?

Vi jobbar framförallt med påverkansarbete och opinionsbildning mot beslutsfattare och politiker, men även en del med företagsutveckling för våra medlemmar som arbetar med livsmedelsproduktion, både nationellt och regionalt.

Har du exempel på en aktivitet i handlingsplanen?

Regler och villkor är ett prioriterat område för oss. Eller god myndighetsutövning som vi har valt att kalla det. I höstas hade vi t ex en aktivitet med Svenskt näringsliv, några av länets kommuner och föreningen Tillväxt och tillsyn som inspirerades att göra verkstad av de fina orden.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN